delabializacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szeregując kolejne stadia, wymieniające się częstokroć w wymowie tego samego człowieka.obserwujemy stopniową delabializację i jednoczesne przesuwanie się artykulacji językowej ku przodowi jamy ustnej: dour - dour - dciir - doyr, {gdzie u oznacza głoskę typu „u" z labializacją właściwą ogp. o, ii — rodzaj niem. u w wyr. griin, y — rodzaj y z b...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.