delegalizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KP Kolumbii (Partido Comunista de Colombia): zał. 17 VII 1930 na bazie Socjalistycznej Partii Robotniczej istniejącej od 1926; do 1950 działała półlegalnie, w 1950 została zdelegalizowana; od 1957 działa legalnie, ponieważ jednak nie cofnięto ustawy delegalizacyjnej, nie może brać udziału w wyborach do organów ustawodawczych; 17 tys. członków; sekr. gen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołębiowski, Janusz W. (red.) 1970. Świat w przekroju 1970, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.