deliktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wybitnych prawników cywilistów. Organizacja jej była bardzo prosta: ograniczony do minimalnej liczby osób sekretariat urzędował stale w Paryżu; sesje plenarne i posiedzenia komisyj odbywały się dwa razy do roku. Prace w niej były podzielone pomiędzy cztery następujące komisje: praw rzeczowych, odpowiedzialności i umów przewozowych, zobowiązań deliktowych i personelu lotniczego. CITEJA przetrwała drugą wojnę światową; jeszcze w 1946 r. odbyły się jej dwie sesje: 14 w Paryżu i 15 w Kairze, po czym w 1947 r. odbyła ostatnią sesję likwidacyjną w Montrealu94. CLTEJA została wchłonięta przez ICAO jako część...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1958. Zagadnienia współczesnego polskiego prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.