deminutywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. FREKWENCJA NIEKTÓRYCH KATEGORII SŁOWOTWÓRCZYCH Deminutiwa są oczywiście częste w pieśniach: na 841 haseł rzeczownikowych w R zdrobnień pojawiło się 195, co stanowi 23,2% (wg liczby użyć — 24,2%); w tekstach prozą — tylko 6,5% (wg liczby użyć jeszcze mniej: 3,7%)19. Zachodzą przy tym dalsze interesujące rozbieżności co do metod, stopni i zakresu deminutywizacji, które opisywałem w innym miejscu20...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1976. Semantyka tekstu i języka. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.