deminutywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2622.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) 4. FREKWENCJA NIEKTÓRYCH KATEGORII SŁOWOTWÓRCZYCH Deminutiwa są oczywiście częste w pieśniach: na 841 haseł rzeczownikowych w R zdrobnień pojawiło się 195, co stanowi 23,2% (wg liczby użyć — 24,2%); w tekstach prozą — tylko 6,5% (wg liczby użyć jeszcze mniej: 3,7%)19. Zachodzą przy tym dalsze interesujące rozbieżności co do metod, stopni i zakresu deminutywizacji, które opisywałem w innym miejscu20...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.