demogeograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przegląd stanowisk badawczych rozpoczniemy od perspektyw, których uzewnętrznieniem problemowym są charakterystyki ekologiczne nosicieli i użytkowników etnolektu. Dostarczane są one w pierwszym rzędzie z nastawienia demogeograficznego (etnogeograficznego, etnodemograficznego) i statystycznego, które przedstawiają rozprzestrzenienie i demograficzne charakterystyki społeczności językowej, z uwzględnieniem terytorialnych aspektów wyboru i wykorzystania języka. Zespolenie wymia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo