demograficzno-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Książka S. Szymkiewicza, mimo zastrzeżeń, stanowi ważną pozycję w badaniach demograficzno-historycznych nad Warszawą. Słusznie wydawcy podkreślili rzetelność i skrupulatność w zebraniu i usystematyzowaniu materiału źródłowego, dziś w znacznej mierze już nie istniejącego. Praca ta będzie za-pewne bodźcem do dalszych badań nad strukturą ludności naszej stolicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo