demokratyczno-burżuazyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U wielkich romantyków Czerwieński uczył się odwagi w podejmowaniu trudnej problematyki współczesnej. Często i świadomie sięgał do ich zdobyczy artystycznych. W latach rewolucji demokratyczno-burżuazyjnych najśmielsze dążenia twórców literatury romantycznej podejmowali rewolucyjni demokraci, jak Berwiński, w latach popowstaniowych (po 1864 r.) trwały one w twórczości Swidzińskiego, sięgali do nich w swej twórczości pisarze najbliżsi pragnieniom uciskanych mas ludowych, jak Konopnicka; u początku ruchu robotniczego do postępowej tradycji romantyków sięgnął, podobnie jak i inni twórcy poezji socjalistycznej, Czerwieński, wiążąc rodzącą się literaturę proletariacką z trwałym dorobkiem kultury narodowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo