demokratyczno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych i organizacyjnych. Nowsze z nich, a zwłaszcza teoria instytucjonalna, teoria demokratyczno-funkcjonalna oraz teoria socjalna podnoszą wprawdzie problem realności praw obywatelskich, jest to jednak już dzisiaj właśnie klasowo zdeterminowana konieczność. Znamienne są też, podejmowane w pewnym sensie przy okazji, próby uczynienia z praw obywatelskich, instrumentu wyzwalającego procesy identyfikacji jednostki z państwem, które to utożsamienie mogłoby mieć niezwykle doniosłe znaczenie dla pe-;; tryfikacji istniejącego porządku społecznego. Klasowego zorientowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepaniak, Marian (red.) 1978. Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo