demokratyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pieśni i baśni. Teraz wielu ich szuka, zbiera je, niebawem ukażą się takie zbiory Wacława Zaleskiego, Żegoty Paulego, Goszczyński bierze takie podania do poetycznego obrobienia; Siemieóski i inni we Lwowie przekładają pieśni z różnych języków słowiańskich; Morawski w Wielkopolsce przerabia polskie podania na balady. Wkrótce i powieśd zacznie wchodzić na pole wiejskich stosunków. Możnaby to nazwać pewnem demokratyzowaniem literatury, i uważać za odbicie na tem polu dominujących popędów i kierunków czasu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.