demonolatria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Demonologia, (od grec. daimon = = duch, bóstwo i logos = nauka) nauka 0 demonach, ich naturze i działaniu. Pisarzy, którzy zajmowali się demonami 1 magią nazywa się demonografami, a kult demonów demonolatrią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.