demonstracyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W procesie odrodzenia narodowego Litwy, odradzają się również jej religia i Kościół katolicki mający 600-letnie tradycje. Wulgarny ateizm administracyjny wyrządził wiele szkód nie tylko samemu Kościołowi, ale też całej kulturze duchowej narodu, zwłaszcza moralności. Obecnie działalność Kościoła staje się jawna, odzyskuje on swój majątek i budynki sakralne, przygotowuje się więcej duchownych. Reaktywuje się Litewską Akademię Katolicką. Ale na fali wzrostu religijności dostrzega się demonstracyjność i wulgaryzowanie wiary. Kościół katolicki powinien troszczyć się o autentyzm wiary chrześcijańskiej. Jedną z cech litewskości jest tradycyjna wiara narodu, której nie charakteryzuje ani klerykalizm, ani dewocja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lithuania - Lithuania (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.