denaturacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tak, jakby to zachodziło przy topieniu się spirali a. A zatem, aby podczas denaturacji wystąpiły charakterystyczne zmiany [u]d, wcale nie muszą istnieć w białku odcinki spirali a. Pozostaje odpowiedzieć na drugie pytanie: dlaczego przejście denaturacyjne w tym ostatnim przypadku zachowuje charakter skokowy i przypomina topnienie, chociaż w strukturze białka nie ma żadnych form uporządkowanych, w rodzaju quasi krystalicznej spirali a?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.