depersonifikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Utrudniają je pewne dodatkowe elementy. Prócz ciśnienia bezkrytycznego „instyktu adaptacji", o którym wspomniano już wyżej jako o zjawisku typowym dla amerykańskiego tempa zmian, elementem takim jest ogólne przytępienie czujności wobec zła. Przytępienie to, podobnie jak depersonifikacja stosunków międzyludzkich, uwarunkowane jest w znacznym stopniu przez sytuację jaką stwarza urbanizacja i uprzemysłowienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.