depolaryzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przekaźnik fałszywy, false transmitter (nm/.). termin stosowany do związków farmakologicznie czynnych, które mają budowę zbliżoną do naturalnych prekursorów substancji przekaźnikowych i, ulegając działaniu tych samych mechanizmów enzymatycznych, podlegają analogicznym przemianom jak właściwe przekaźniki. W wyniku tego z części presynaptycznej przedostaje się do szczeliny synaptycznej p.f. pozbawiony lub wykazujący zmienioną zdolność depolaryzowania (lub hiperpolaryzowania) błony postsynaptycznej, czyli receptora synaptycznego. Do związków przekształconych in vivo w p.f. należą metylowane pochodne, prekursory amin katecholowych: ametylotyrozyna i a-metylodopa. W ostatnich kilku latach można zauważyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.