despecyfikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3 	Wyjątkiem jest tu Lang, pokazujący, jakie kombinacje nazw wymiarów nie występują w ogóle w odniesieniu do żadnych przedmiotów (Lang 1989) oraz to, których połączeń DAV i DAP nie dotyczy specyfikacja i despecyfikacja (Lang — Carsten 1990). Niemniej nasze obserwacje na temat...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Linde-Usiekniewicz, Jadwiga 2000. Określenia wymiarów w języku polskim, Warszawa : Wy­­dział Polonistyki UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.