destalinizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM DEMOKRACJA Polemika na temat tzw. destalinizacji, polemika na temat słuszności polskiej i jugosłowiańskiej drogi do socjalizmu, polemika na temat interwencji radzieckiej na Węgrzech i polityki rządu Kadara ponownie postawiły przed ruchem robotniczym i socjalistycznym, przed komunistami i przed nami zagadnienie organicznej więzi istniejącej między socjalizmem, demokracją i wolnością, ułatwiając nam rozwiązanie tego problemu zgodnie z naszą świadomością i świadomością partyjną. Wielu komuni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.