desubstancjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hipotezę drugą nasuwają moje dociekania o symbolice obiektywnej. Tu dobrem byłaby głównie owa desubstancjalizacja, owo odrzeczowienie świata, owo ujmowanie rzeczywistości jako zespołu „czystych jakości”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Etyka - Etyka (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.