deterministyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schyłek determinizmu 91 Musimy zanotować tu również i pogląd na wpół deterministyczny, według którego zakładamy determinizm dla zjawisk nieorganicznych, przypuszczamy jednak, że wtrącenie się świadomości może go przezwyciężyć. Determinizm stosowałby się zatem jedynie do tych zjawisk w świecie materialnym, w których na pewno możemy wyłączyć interwencję świadomości, czy to bezpośrednią czy pośrednią. Trudno byłoby zgodzić się...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.