determinologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Próbując nakreślić granicę między tymi dwoma typami jednostek, należy pamiętać o tym, że w wyniku procesów terminologizacJi i determinologizacji powstają jednostki wielofunkcyjne, także takie które odnoszą się w obu 3ferach funkcjonowania do tych samych desygnatów. Późni je więc przede wszystkim sfera użycia, a dalsze różnioe wynikają z tej jednej, podstawowej. Zmiana sfery uży...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Maćkiewicz, Jolanta 1991. Nienaukowy i naukowy obraz morza. Na przykładzie języka polskiego i angielskiego, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.