detorsja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) terystyczną ś. jest asymetria, będąca wynikiem skomplikowanych procesów rozwojowych; dotyczą one: 1) obrotu (torsji) w okresie larwalnym muszli w lewo 0 180°, podczas którego płaszczowy zespół narządów, położony pierwotnie w tyle ciała, przemieszcza się nad głowę, a parzyste spoidła nerwowe pleuralno-parietalne ulegają skrzyżowaniu, czyli chiastoneurii; 2) trochospiralnego zwinięcia muszli i worka trzewiowego; 3) regulacyjnego rozkręcenia (detorsji), polegającego na przechyleniu do tyłu i w górę wierzchołka muszli i wywołującego przesunięcie w prawo zespołu narządów płaszczowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.