detransformacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieodwracalnych, tj. takich, w których tylko jeden z rzeczowników mógł być podmiotem logicznym, ocena prawdy lub fałszu nie trwała dłużej niż w przypadku analogicznych zdań czynnych, co również wskazuje na to, że dotarcie do znaczenia zdania biernego nie jest uwarunkowane przeprowad żenieni pełnej detransformacji...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.