deuteronowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) STRIPPING [strypyij; ang., od strip 'o(b)dzierać’], reakcja —> jądrowa, polegająca na oderwaniu przez jądro bombardowane jednego lub kilku nukleonów od cząstki bombardującej. Najlepiej zbadaną reakcją tego typu jest s. deuteronowy, polegający na wychwyceniu jednego z nukleonów padającego deuteronu przez jądro-tarczę, podczas gdy drugi nukleon leci w kierunku prawie nie zmienionym w stosunku do kierunku padającego deuteronu. Mała zmiana kierunku pędu cząsteczki wylatu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.