dewocyjno-pijacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W wieku XVI Piwna zwała się także: Szynkarska. Istnieje akt z roku 1536, w którym niejaki Mikołaj Piwniczny sprzedaje dom swój „in platea Tabernatorum” położony.22 W ogóle zauważyć można, że ta ulica po wszystkie czasy nosiła wybitne znamię dewocyjno-pijackie. Tu było zawsze najwięcej zakładów poświęconych miłości bliźniego i... jego gardłu oraz żołądkowi. Tu wśród ,,wiech” (godeł piwiarni i winiarni), kołyszących się przed każdą niemal kamienicą, widniały w dwóch miejscach płaskorzeźby (prawdopodobnie polichromiczne), z których jedna przedstawiała św. Marcina dzielącego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gomulicki, Wiktor 1960. Opowiadania o starej Warszawie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.