dezaprobowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzieło sztuki przeznaczone jest dla człowieka, który w percepcji odbiorczej konstytuuje przedmiot estetyczny i w ten sposób dociera do świata wartości. Na tej zasadzie odbiorca wchodzi w obręb zainteresowań estetyki i staje się obiektem jej badań. W procesie odbioru, poznawania dzieła sztuki, doznawania jego wartości, rozumienia go, akceptowania albo dezaprobowania, kształtuje się z jednej strony przedmiot estetyczny, z drugiej — osobowość odbiorcy; da się też tu wyodrębnić szczególny „podmiot estetyczny”, pozostający w ścisłej relacji z odbieranym przedmiotem (dziełem sztuki czy tworem natury) — jest to więc odbiorca o tyle, o ile doznaje przeżyć estetycznych, o ile ulegając ich przetwarzającej mocy jest przez nie kształtowany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1984a. Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.