dezautomatyzowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiem swoją obecnością naruszała ciągłość wypowiedzi56. Wraz z nią pojawiał się niejako — obok podstawowego — nowy tekst. W tym sensie stanowiła ona przejaw niespodzianki, zaskoczenia, urozmaicenia. W tej roli przyczyniała się do dezautomatyzowania odbioru. Zwracała nadto uwagę na wewnętrzną budowę utworu. Swoją obecnością podkreślała odrębność wypowiedzi eksordialnej czy zakończenia. Spełniała w ten sposób „funkcje delimitacyjne, osłaniające w dziele całość jako uporządkowaną wielość elementów” 57. Z drugiej strony, pojawiając się w różnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta (red.) 1980. Studia o metaforze. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.