dezindustrializacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zarazem, uprzedzając zarzut hitlerowskich planów wysiedleń — które przewidywały pozbawienie 30 do 50 milionów ludzi ich „prawa do stron rodzinnych” — prof. Schieder sięga po klasyczno-stereotypowy argument wszystkich obrońców hitlerowskich poczynań: przypomina amerykański „plan Morgenthaua”, który przewidywał daleko posuniętą dezindustrializację i inne kroki, zmierzające do całkowitego obezwładnienia Niemiec. Dalej zaś ucieka się do argumentacji, która już nie ma nic wspólnego z nauką: „...Domyślamy się wszakże (Wir ahnen aber), że z zamysłów czołowego mocarstwa komunistycznego wyszłyby na jaw jeszcze całkiem inne plany”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kamiński, Andrzej Józef 1966. Śladami Hakaty. Rola „ziomkostw” w polityce Niemieckiej Republiki Federalnej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.