dezinformować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sko-sowieckiej. Widzieli w Budapeszcie z jakim entuzjazmem, kwiatami i braterskimi objęciami, Węgrzy witali delegację młodzieży sowieckiej udającą się do Wiednia. Wiem, że na niektórych młodych ludzi z Azji i Afryki całe to widowisko wywarło jak najbardziej negatywne wrażenie, ale ,,per saldo” okazało się ono zręcznym manewrem, dezinformującym dotychczasowe pojęcia o istocie konfliktu rosyjsko-węgierskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.