diadyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) J. Linhart rozröznia dwa rodzaje uczenia si^: monadyczne (jednostkowe) i spoleczne (diadyczne, triadyczne itd.). Zdaniem Linharta w drugim przypadku na przebieg uczenia si$ wplywaj^ czynniki spoleczne 41. Z badan W. Okonia wynika, ze szczegöln^ rol$ w zakresie socjalizacji i uspolecznienia uczniöw odgrywa praca grupowa, a zwlaszcza zröznicowana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kujawiński, Jerzy 1978. Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe w szkole podstawowej, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.