diagramatyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Celem zmian, zwłaszcza tych długoterminowych, czyli Sapirowskiego DRYFTU, jest w tym ujęciu dążenie do maksymalnego dopasowania danego języka do właściwego mu idealnego typu (w terminologii Shapiro — tendencja do diagramatyzacji między faktami języka a typem, do którego język ów należy). Innymi słowy, typ stanowi telos takiego a nie innego rozwoju języka (jest jego Arystotelesowską i Peirce’owską przyczyną finalną). Główny problem dla takiego ujęcia zmian językowych stanowią, moim zdaniem, zmiany typologiczne. Fakt, iż zmiany takie nie należą bynajmniej do rzadkości,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.