diakrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To też widzimy często, zwłaszcza w oddawaniu wiernem dźwięków gwarowych, różne znaczki „diakrytyczne“, tworzące t. zw. pisownię fonetyczną. Do takich należy szczególnie oznaczanie ścieśnionych samogłosek nie przez kreskę, ale przez małą literę tego głosu, ku któremu się skłania głos zasadniczy (np. a, = a pochylone ku o, ¿—e pochylone ku i, o—o pochylone ku u)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawiliński, Roman 1919. Nasz język ojczysty w przeszłości i teraźniejszości, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.