dialektyczno-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Festschrift fur H. Hirt, t. 2, Heidelberg 1936, s. 375 89 Tenże, Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Mundartforschung, s. 18; rozróżnia się tam już w roku 1919 trzy etapy badań dialektologicznych: statystyczny, fonetyczny i dialektyczno-geograficzny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.