dialektyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To jest rodzi się w jego myśli, w poznawaniu, w uznawaniu się jego w naturze. Niemasz dla niego ani materji, ani światła, ani elektryczności, ani magnetyzmu. Niemasz dla niego żadnego kształtu, żadnej postaci. l)o tego wszystkiego przychodzi przez naukę, przez dialektykę, przez ciąg stopniowy twierdzeń i nieprzerwane następstwo myśli. Dla takiego badacza przyrodzenia natura nie jest nalurata, czyli objawiona, ale objawiająca się, jawiąca — naturans...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mochnacki, Maurycy 1923. O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Kraków : Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.