dializacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szkielety krwinek zlepiają się z klaczkami azbestu. Po przesączeniu przez bibiłę otrzymujemy roztwór oksyhemoglobiny. Roztwór ten wlewamy do kiszki pergaminowej (zob. dializa!, pogrążonej w 45%-ym roztworze alkoholu. Całe urządzenie umieszczamy w lodówce do chwili, aż zaczną się wydzielać kryształy oksyhemoglobiny (zwykle na 24 godziny). Potem zawartość kiszki dializacyjnej przelewamy do naczynia oziębionego poniżej 0° i w niem prowadzimy krystalizację do końca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.