dialogowo-narracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W zakresie uwag o dialogowych partiach analizowanych próbek pisarskiego języka Dąbrowskiej należy się jeszcze parę szczegółowych informacji o wspomnianym powyżej stosunku replik do wstawek narracyjnych. Otóż okrągło biorąc, zarówno liczba odcinków replik do odcinków narracyjnych, jak liczba masy wypowiedzeniowej replik do masy wypowiedzeniowej wstawek narracyjnych utrzymuje się w stosunku 70% do 30%. A więc partia dialogowa ma charakter mieszany: dialogowo-narracyjny. A stosunek obu warstw jest chyba właśnie poprawny: bez przechylenia w stronę czystej dramatyczności, bo w dramacie mamy tok wypowiedzi typu RaxRb, itd., ale za to mamy obudowę konsytuacyjną, zachowanie się postaci, mimikę, gestykulację — szereg elementów wizualnych; ale też bez przechylenia w stronę czystej narracji; dialog rozwija się na tle opowiadanej akcji, staje się mówionym, dramatycznym jej współczynnikiem. To zapobiega rozlewnemu gawędziarstwu bądź monologowemu opowia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1969. Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.