diasporowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest wiele okoliczności historycznych tłumaczących wielką wartość wiązaną ze sposobem mówienia dugri w kulturze izraelskiej. Zostały one omówione w instruktywny sposób w książce Katriel (i także w: Oring 1981). Katriel (1986: 21-22, 31) wspomina w szczególności „tendencję do asertywności, związaną z rewolucyjną orientacją ruchu syjonistycznego, a wyrażaną przez hasło «negacja Diaspory»; nacisk w kulturze Sabra jest kładziony na prostą ręczną pracę na roli jako na sposób przezwyciężenia diasporowego obrazu Żyda-luftmenscha; odrzucenie dekadenckich europejskich sposobów wysławiania się, które wymagają sztuczności dla pokazania szacunku”; solidarność, koleżeństwo i duch communitas w miejsce szacunku, hierarchii i tworzącej dystans uprzejmości i tak dalej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1999. Język − umysł − kultura. Wybór prac, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.