diasporyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Litewskość jest istotą bytu narodu, wyrażającą się w różnorodności jego atrybutów. Jest ona bytem narodu w sobie i dla siebie, sui generis. Ale litewskość nie jest, przynajmniej nie powinna być, egocentryczną i etnocentryczną. Naród nie może egzystować absolutnie w sobie i dla siebie, gdyż istnieją inne narody. Nie ma diasporycznego, sterylnego, zasklepionego poczucia narodowości. Byłoby ono zgubne. W obecnym, szczególnie otwartym, dynamicznym, komunikatywnym i poinformowanym, bardzo kontrowersyjnym, przepojonym globalnymi problemami świecie pluralistycznej wspólnoty narodów, niemożliwa jest żadna prowincjonalna cicha przystań, która uchroniłaby ten lub inny naród przed wiatrami i burzami tego świata, tym bardziej, że zaistniał wspólny dla wszystkich problem przetrwania ludzkości i jej kultury, nawet biosfery; gdy do umysłów i sumienia ludzkości zakołatało dramatyczne pytanie Hamleta: „to be or not to be?"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lithuania - Lithuania (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.