dimer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FOSFORY ortofosforowy H3P04; silnie trujący; trójtlenek fosforu otrzymuje się przez bezpośrednie powolne utlenianie fosforu; przebiega ono samorzutnie już w temperaturze pokojowej, towarzyszy mu charakterystyczne świecenie w ciemności (chemiluminescencja); nie ma praktycznego zastosowania. 2) Pięciotlenek fosforu P2Os (występuje jako dimer P4Ol0), śnieżnobiała substancja krystaliczna w kilku odmianach polimorficznych (—► polimorfizm), sublimuje w temp. +250°; b. łatwo łączy się z wodą (sproszkowany P205 reaguje wybuchowo), przy czym tworzą się kwasy fosforowe, jest jednym z najsilniejszych środków odwadniających (prężność pary wodnej nad P206 wynosi mniej niż 10-5 mm Hg); w przemyśle P2Os otrzymuje się, spalając fosfor w suchym powietrzu; stosowany jako substancja odwadniająca. 3)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.