dimerkaprol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowy (łyżka na szklankę wody) z magnezją paloną. Przy zagrażającej resorbcji podać Dithiocarb (Diethyldithiocarbamate) 25 mg/kg jako 10% roztwór w 0,5% dwuwęglanie sodowym we wlewie kroplowym i.v. oraz Penicillaminum (Cuprenil) 3 X X dz. 0,3 g p.o. oraz witaminę B6 40 mg/dz. p.o. Skuteczność dimerkaprolu (BAL) i chelatonu jest przez większość współczesnych autorów negowana. Następnie leczenie objawowe, podaż płynów, kontrola poziomu elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej. Przy zagrażającej obwodowej niewydol...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rump, Sławomir 1972. Pierwsza pomoc w zatruciach, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.