dimetyloamina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Częstość ^ani30 zarówno dla alkoholi, jak i amin była wyższa ^ aniso “ ^ to dla dimetyloaminy wynosiła tylko 15 cm' , zaś dla pirolu 8 cm . W układach z wiązaniami wodorowymi różnice częstości 3 igo, ^ aniso 1 ^IR P°dawiają się jednak także w takich przypadkach, w których sprzężenia międzymolekularne nie występują /roztwory rozcieńczone izotopowo lub roztwory w innym rozpuszczalniku/ £217-2203 . Wyss i Falk £2173 zaobserwowali, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bukowska, Jolanta 1986. Spektroskopia oscylacyjna roztworów amidowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.