dionizyjsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po snu chwili runąć z marzeń.1  2 I słowa te byłyby ostatecznym rozwiązaniem naszego pytania, gdyby to poznanie etyczno-logiczne było jedynym. Lecz nie — Nietzsche ma głęboką słuszność. Za tym obwodem, o który się ono rozbija, odkrywa się przed dionizyjsko rozjaśnionym wzrokiem nowe poznanie — poznanie tragiczne. Równowaga zostaje przywrócona, ale nie w dziedzinie dobra — głowę walczącego i ginącego niewinnie bohatera otacza olśniewająco aureola piękna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Tadeusz 1971. Szkice antyczne, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.