dionizyjsko-ludyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W owej dionizyjsko-ludycznej strefie nośnikiem treści programowej stają się gatunki taneczne, przede wszystkim walc w jego skrajnie szybkiej (Vivace w Symfonii „Odrodzenie”) lub wolniejszej, bardziej eleganckiej, lecz pełnej rozmachu odmianie (V temat Powracających fal). Idea tańca, tanecznego wiru, manifestuje się w rotacyjnych formułach melodycznych w rytmie trójdzielnym lub dwudzielnym, jak w „kołomyj ko wym” V temacie Rapsodii lub I temacie Epizodu z jego obsesyjnie powtarzanym motywem czołowym. Kojarzy sie ponad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.