diploid

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stosowanie poliploidalności. W tym wypadku okazało się jednak, iż formy triploidalne dają największy plon. Trzeba więc najpierw produkować z diploidów tetraploidy, a następnie krzyżując je między sobą otrzymuje się nasiona form triploidalnych. Triploidy są słabo płodne, wobec czego nasiona do produkcji muszą być co roku hodowane na stacjach nasiennych, gdzie wysiewa się obok siebie formy diplo- i tetraploidalne, które zapylają się nawzajem. Indukowanie poliploi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.