diplont

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) -diplontami. U haplontów mejoza zachodzi bezpośrednio po utworzeniu się zygoty, u diplontów dopiero przed samym wytwarzaniem się gamet. Spośród pierwotniaków typowym przykładem haplontów są np. liczni przedstawiciele wiciowców i sporowców. Diplontami natomiast są np. wymoczki, u których mejoza towarzyszy koniugacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.