dipol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) siły elektryczne. Owo ostre rozróżnianie powinowactwa chemicznego i adsorpcji, które było źródłem ciągłej kontrowersji w nauce o odporności, jest właściwie bezprzedmiotowe. Zjawisko adsorpcji mogą wywoływać siły chemiczne inne niż elektrostatyczne (międzyjonowe); mogą to być siły przyciągania między dipolami stałymi lub indukowanymi, albo polarne siły międzycząsteczkowe. Zjawiska adsorpcji na ciałach stałych z płynu odbywają się w powierzchni przy reakcjach wymiennych, bądź na powierzchni, w reakcjach polegających na przyłączeniu. W tych ostatnich powierzchnia ciała pokrywa się warstewką o grubości jednocząsteczkowej. Procesy te odbywają się pod wpływem słabych powinowactw chemicznych i mogą być odwracalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.