dipol-dipol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mogą być to wiązania wewnątrzmolekularne, jak i międzymolekularne. W rozdziale tym zajmę się tylko międzymolekularnym wiązaniem wodorowym ^C=0«*»H-N< . Może się ono utworzyć oczywiście jedynie w amidach pierwszo- i drugorzędowych. 0 strukturze ciekłych i stałych amidów trzeciorzędowych decydują inne oddziaływania, przede wszystkim typu dipol-dipol. W rozdziale 3.1 przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat struktury amidów w fazach skondensowanych, wynikający z badań różnymi metodami fizykochemicznymi. Do zagadnienia tego powrócę w rozdziale 5» gdzie przedstawię wyniki pras własnych na tle literaturowych danych dotyczących badania wiązania wodorowego amidów metodami widm Ramana i podczerwieni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bukowska, Jolanta 1986. Spektroskopia oscylacyjna roztworów amidowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.