direktorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) antena wąskopasmowa — antena przeznaczona do nadawania i odbioru energii elektromagnetycznej w wąskim paśmie częstotliwości; charakteryzuje się dużą kienmkowością i znacznym zyskiem. Przykładem a.w. może być antena direktorowa mająca kilka direktorów (nawet dziewięć), zwana „kanałem falowym”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mendygrał, Zenon 1971. 1000 słów o radiu i elektronice, wyd. 2 uzup., Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.