disacharyd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) p-aminofenylo-/9-glukozydem i z p-amino-/?-galaktozydem. Różnica między tymi związkami polega na odmiennym układzie grup OH i H przy czwartym węglu heksozy, Ta pozornie drobna różnica warunkuje jednakże niezmiernie wysoką swoistość. Avery, Goebel i Babers badali również a i j3 glukozydy, lecz różnice między nimi nie były specjalnie ostre. Badacze ci zajmowali się także antygenami, zawierającymi disacharyd maltozę, cellobiozę i gentiobiozę. Wyniki ich doświadczeń są analogiczne do wyników Landsteinera i van der Scheera z dipeptydami. Na swoistość antygenów wpływały obie heksozy disacharydów, ale wpływ dominujący, nadający swoiste piętno, wywierała końcowa heksoza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.