distributiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie niesamodzielnym8, tzn. jego postać równałaby się zawsze innemu przypadkowi: miejscownikowi (Rzeczowniki i przymiotniki w liczbie pojedynczej), biernikowi (liczebniki), w dwu wypadkach celownikowi (złoty i ewentualnie co). Wiele leksemów deklinacyjnych, np. zaimki rzeczowne, miałoby w miejscu distributiwu pustą klatkę. W szczególności nie tworzyłby się on w liczbie mnogiej rzeczowników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.