ditizon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DITIZON, dwufenylotiokarbazon, C,HS-NH-NH-CS-N = N-C„Hr„ czarny proszek nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w alkoholu; związek organiczny stosowany jako odczynnik w chemii analitycznej do wykrywania, oddzielania i fotometrycznego oznaczania w'ielu metali (m.in. Pb, Zn, Hg, Cu, Ag,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.