djabelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ten-to sposób pouczył nas dobry 0. Waleryan iż trzeba przywieść na hak i przyprzeć do muru takich szalbierzy. Milczenie w tej kwestyi będzie pełnem i całkowitem wyznaniem waszej djabelskiej potwarzy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pascal, Blaise 1921. Prowincjałki. przeł. Boy, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.